Uzņēmumam ir izveidojusies solidaritātes nodokļa pārmaksa, ko Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgriež uzņēmuma bankas kontā. Kā pareizi veikt atgrieztā nodokļa grāmatojumu?

Kas ir solidaritātes nodoklis?

Solidaritātes nodoklis ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kas jāveic no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 78 100 eiro gadā. Maksimālais pārsnieguma apmērs ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra un līdz šim brīdim nav mainīts.

Vispārējā gadījumā darba devējs piemēro VSAOI 34,09% likmi (darba ņēmēja likme – 10,50%, darba devēja likme – 23,59%). Savukārt solidaritātes nodokļa likme ir 25%. Solidaritātes nodokļa aprēķins veidojas šādi: (darbinieka gada ienākumi – 78 100 eiro) x 0,25.