Uzņēmumam 2023.gadā peļņa bija 10 000 eiro. Dalībnieki pieņēma lēmumu, ka peļņu izmaksās dividendēs. Lai nepalielinātu šī gada izdevumus par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) summu no iepriekšējā gada dividendēm, sadalāmajā summā jau tiek iekļauts UIN. Kā šādu darījumu norādīt grāmatvedībā un UIN deklarācijā? Kāda summa jāizmaksā dalībniekam uz rokas?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai nepieciešams dalībnieku lēmums, lai peļņu sadalītu dividendēs.
  • Kurā taksācijas gada UIN deklarācijā jānorāda aprēķinātais UIN no peļņas sadales dividendēs.
  • Kādā apmērā jāizmaksā dividendes, kas tiek piešķirtas sadalot peļņu.