Kas notiek ar norakstītām precēm un pamatlīdzekļiem? Vai jāveic pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa korekcijas?