Pieaugošā aktivitāte fondu biržā beidzamajos gados arī Latvijas uzņēmumiem liek aizdomāties par šādas iespējas izmantošanu ar mērķi investēt finanšu līdzekļus vērtspapīros, kas ļauj attīstīt un paplašināt savu uzņēmējdarbību. Apskatīsim šo iespēju no grāmatvedības un nodokļu puses!

Par vērtspapīriem tiek uzskatīti finanšu instrumenti Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, proti, tādi vērtspapīri, kas kotējas publiskās apgrozības regulētajos tirgos. Taču nereti regulētā tirgus apgūšana, vērtspapīru un darījumu ar tiem uzskaite uzņēmumiem sagādā papildu izaicinājumus, kā arī jautājumus par nodokļu piemērošanu. Lai veiksmīgi veiktu ieguldījumus finanšu instrumentos, uzņēmumam jāorientējas regulētajā tirgū un to regulējošos normatīvajos aktos, kur svarīgi ir ņemt vērā arī nodokļu efektu no darījumiem.

Šajā rakstā izskatīšu grāmatvedības uzskaites un tiešo un netiešo nodokļu piemērošanas aspektus dažādiem vērtspapīru veidiem, atsevišķi aplūkojot nodokļu piemērošanu ienākumiem no akcijām un citiem vērtspapīru veidiem, piemēram, obligācijām, bet aspektus, kas ir piemērojami licencētām finanšu un kredītiestādēm, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, atstāšu citai reizei.