2022. gada 4. janvārī sabiedrība ar ierobežotu atbildību saņem Vienoto platību maksājumu no Lauku atbalsta dienesta par 2021. gadu. Kāds grāmatojums veicams un kurā gadā?

Vienotais platību maksājums, ko lauksaimnieki saņem, ir viens no tiešajiem maksājumiem. Lai šo finansiālo atbalstu saņemtu, ir jāizpilda noteikti nosacījumi par atbalstam pieteikto zemju platību uzturēšanu u.tml. Pieteikšanās termiņš tā saņemšanai parasti ir kārtējā gada maijs (vai jūnijs – ar atbalsta apjoma samazinājumu). Šī maksājuma likme konkrētajam gadam tiek aprēķināta rudenī, un gada nogalē parasti atbalsta maksājumi tiek izmaksāti. Tomēr reizēm daļa maksājumu tiek saņemti nākamā gada sākumā.