Šoreiz vēlos dalīties pārdomās par dažiem mikrouzņēmumu nodokļa aspektiem, nepretendējot uz visu problēmu izklāstu, kā arī par to, ka nevar paļauties tikai uz principu "Tautas balss – Dieva balss", jo internetā ir atrodami arī apšaubāmi padomi.

Latvijas likumdošanā ir definētas gan mikrosabiedrības, gan mikrouzņēmumi. Mikrosabiedrības kritēriji noteikti Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 5.panta 2.daļā, savukārt mikrouzņēmumi definēti Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1.panta 1.punktā.