01.07.2017. stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (MK noteikumi Nr.827). Izmaiņas veiktas, lai noteikumus precizētu atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) veiktajiem grozījumiem.

Likuma par VSA 13.panta 1.daļā noteikts, ka visi darba devēji un pašnodarbinātie tiek reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veicēji. Kā VSAOI maksātāji tiek reģistrēti arī darba ņēmēji. Darba devēja pienākums ir reģistrēt katru darba ņēmēju, ja viņš ir ieguvis vai zaudējis sociālo iemaksu veicēja statusu. MK nosaka kārtību, kādā tiek sniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu, un tā ir regulēta MK noteikumos Nr.827.