Kā korekti salīdzināt nodokļu atlikumus ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamo nodokļu atlikumu vēsturi? Skaidro VID!

Atlikumu vēsturē aprēķinātās nodokļu summas uzrādās atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajām deklarācijām un pārskatiem ar normatīvajos aktos noteiktajiem samaksas termiņiem. Savukārt iemaksātās nodokļu summas ir Valsts kasē saņemtie nodokļu maksājumi, nodokļu pārmaksu atmaksa vai pārskaitījumi, kas paredzēti, lai segtu citu nodokļu nokavētos vai kārtējos maksājumus. Piemērā aplūkota dažādu nodokļu uzskaite VID informācijas sistēmas atlikumu vēsturēs.