SIA “A” 2019.gada 1.februārī noslēdz līgumu ar SIA “B”, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, par traktora iegādi ar izpirkuma tiesībām un veic nomas maksu saskaņā ar līgumu. Tajā brīdī SIA “A” nav PVN maksātāja, bet visi nākamie maksājumi tiek veikti, kad SIA “A” jau ir PVN maksātāja. Traktors nodots lietošanā SIA “A”, bet nav pārreģistrēts uz tās vārda, jo tas tiks izdarīts pēc pilnas izpirkuma summas nomaksas. Vai šie maksājumi jāgrāmato kā nomas vai avansa maksājumi? Vai varbūt traktoru SIA “A” grāmatvedībā var atzīt par pamatlīdzekli? No kura brīža var uzskaitīt PVN? Ja maksājumi grāmatoti kā noma, tad, pārreģistrējot traktoru, kādā vērtībā to atzīt par pamatlīdzekli?