Kā būtu jārīkojas situācijā, ja uzņēmums, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, vēlas izveidot uzkrājumus šaubīgiem debitoriem? Vai šādā gadījumā drīkst atbilstošā ceturkšņa MUN deklarācijā samazināt apgrozījumu, no kura aprēķina MUN? Un ko darīt, ja tiek izrakstīts kredītrēķins par sniegto pakalpojumu? Kura ceturkšņa MUN deklarācijā samazināt apgrozījumu?