Kā kreditoram grāmatvedībā uzskaitīt darījumu, ja maksātnespējīga sabiedrība savu parādu kreditoram dzēš ar mantu? Parādniekam piederošais noliktavas preču atlikums ir 30 EUR, un par tādu summu tiek dzēsts arī kreditora parāds. Bet maksātnespējīgās sabiedrības preču sarakstā šo preču vērtība ir 100 EUR. Daļai no tām beidzies realizācijas termiņš. (Darījums notiek 2015.gadā.)