Kopš 01.01.2013., kad spēkā stājās jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums), no mūsu redzesloka ir pazudis jēdziens pašpatēriņš. Darījums, kas likumā Par pievienotās vērtības nodokli tika noteikts kā pašpatēriņš, PVN likumā ir pielīdzināts preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai par atlīdzību un tādējādi ir uzskatāms par ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamu darījumu.