Turpinām rakstu sēriju par grāmatvedības organizācijas un kārtošanas pamatlietām. Iepriekšējā publikācijā (Peļņas vai zaudējumu aprēķins, iFinanses, 03.08.2020.) aplūkojām divas peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas un kā tajās atspoguļot dažādus ieņēmumus. Turpinot tēmu, apskatīsim, kā abās shēmās grupējami dažādi izdevumu veidi.