Globālās konkurences apstākļos arvien lielāka loma uzņēmumu attīstībā ir dažādu jaunu, inovatīvu risinājumu izstrādei un ieviešanai ikdienas darbā. Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (P&A) ir viena no ekonomiskās attīstības prioritātēm, piedāvājot uzņēmējiem dažādus atbalsta instrumentus, t.sk. nodokļu atvieglojumus. Kā praktiski organizēt P&A izmaksu uzskaiti?

Lai gan daudzi uzņēmumi Latvijā aktīvi izstrādā jaunus produktus vai pilnveido esošos darbības procesus un veic ieguldījumus P&A, ne vienmēr šādas izmaksas tiek atsevišķi uzskaitītas.

Vairumā gadījumu atsevišķai P&A izmaksu uzskaitei nepieciešami papildu resursi bez acīmredzama ieguvuma. Tāpat ne vienmēr uzņēmēji apzinās, ka daļa no ikdienā veiktajiem darbiem pēc būtības ir uzskatāmi par P&A.

Sabiedrībā ir nepamatoti šaurs uzskats, ka P&A ir saistoša tikai lielajiem ražošanas uzņēmumiem ar atsevišķi izveidotām pētniecības un produktu izstrādes struktūrvienībām. Tomēr P&A ir arvien nozīmīgāka loma arī pakalpojumu jomā, sevišķi informācijas un tehnoloģiju uzņēmumu darbībā, ko dažkārt iesaistītie uzņēmumi nepamana.

Svarīgi apzināties, ka P&A darbību var identificēt daudzās jomās, ja darbs saistīts ar jauninājuma elementu ieviešanu ikdienas darbā vai arī tehnoloģiskās neskaidrības novēršanu. Tāpat jāievēro, ka P&A darbā ir iesaistīti ne tikai zinātnieki, bet arī profesionāļi ar akadēmisko grādu vai augstākās izglītības diplomu, kā arī tehniskais personāls – inženieri, tehniķi laboranti, tehnologi, operatori.