Elektronikas laikmetā grūti atrast uzņēmumus, kas grāmatvedības kārtošanu veic manuāli — papīra formā. Lielākoties tiek izmantotas dažādas grāmatvedības sistēmas vai vismaz Excel tabulas. Šoreiz par to, kas jāzina un kam jāpievērš uzmanība, izmantojot datorprogrammas un grāmatvedības programmas.

Vispirms – lai programma sniegtu cerēto, būtu pilnībā izmantojama, jābūt atbilstoši izvēlētam datoram un operētājsistēmai, kas nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību, resursu racionālu izmantošanu, kā arī sadarbību ar lietotāju.