Uzņēmēji allaž aktīvi meklē veidus, kā palielināt ieņēmumus un vienlaikus samazināt administratīvos izdevumus, paaugstinot efektivitāti. Viens no risinājumiem ir uzņēmējdarbības reorganizācija, apvienojot biznesus vai arī nodalot atsevišķus darbības veidus. Bet kā reorganizācijas procesus atspoguļot grāmatvedībā?