2019.gada 1.janvārī spēkā stājās 16.Starptautiskais finanšu pārskatu standarts “Noma”, kas ievieš nozīmīgas izmaiņas nomnieku grāmatvedības uzskaitē – praktiski visas nomas kļūst par bilances sastāvdaļu. Piemērojot jauno nomas standartu, uzņēmumi saskaras ar virkni sarežģījumu.