Mēs esam budžeta iestāde. Skolas direktoram darba vajadzībām tiek iegādāts mobilā telefona aparāts. Iepriekš tika norunāts, ka iestāde sedz izdevumus 200 EUR (bez PVN) apmērā šī aparāta iegādei. Darbinieks izvēlas dārgāku modeli (par 300 EUR).

Tika saņemta preču pavadzīme par kopējo summu 300 EUR, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) piemērots reversā kārtībā. Uz darbinieka iesnieguma pamata mums no darbinieka algas būs jāietur 100 EUR par mobilo telefonu? Vai arī PVN par šo summu? Kādi būtu veicamie grāmatojumi, pieņemot pamatlīdzekli uzskaitē – ar PVN vai bez?  Un kā šo reversu norādīt PVN deklarācijā? 52. un 62.rindā uzrādīšu PVN. Vai PVN ir jāuzrāda arī 66.rindā un jāsamaksā valsts budžetā?