Latvijas uzņēmumam "A" ir debitora “X” parāds 62 500 EUR. Šādu debitora parādu 2018.gada augustā uzņēmums pārdod pēc cesijas līguma uzņēmumam "B" par 68 000 EUR. Kā abiem uzņēmumiem pareizi norādīt šo darījumu grāmatvedības uzskaitē? Abi uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Kādi nodokļi rodas šajā darījumā, un kā tie ir norādami deklarācijās? Uzņēmumi nav saistītas personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 18.punkta izpratnē.