Grāmatvedības uzskaitei uzņēmumos, kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojuma sniegšanu, ir sava specifika. Tā nosaka ieņēmumu un izdevumu atzīšanas periodu un apjomu, kā arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu. Apskatīsim pamatprincipus un likuma normas, kuras ir nepieciešams ievērot, lai saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem grāmatvedim būtu iespējams ērtāk un precīzāk atspoguļot darījumus atskaitēs un pārskatos.