Šīs publikācijas mērķis ir veicināt izpratni par pārskatu novērtēšanas procesu kopumā un Valsts kontroles (VK) sniegtajiem atzinumiem, sniegt īsu ieskatu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jaunumos budžeta iestādēm, kā arī informēt par nākotnē risināmiem jautājumiem, par kuriem būtu jāsāk domāt jau šodien.

Pārskatu novērtēšana un VK atzinumi

VK, veicot ikgadējās finanšu revīzijas, sniedz atzinumus par ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatiem (kopā 26 atzinumi). Tomēr nozīmīgākā finanšu revīzija, ko veic VK, ir saimnieciskā gada pārskata (SGP) revīzija, jo tajā tiek apvienoti ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskati, kā arī pašvaldību gada pārskati.

SGP mērķis ir sniegt skaidru un patiesu priekšstatu par valsts darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli konkrētā gada 31.decembrī, un to sagatavo Finanšu ministrija (FM).

Savukārt VK, veicot noteiktas revīzijas procedūras, sniedz atzinumu par SGP, t.i., izsaka savu novērtējumu, vai SGP sniedz skaidru un patiesu priekšstatu.