Esam naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas uzņēmums. Pārkrautie produkti nav mūsu īpašums, sniedzam tikai pakalpojumu. Grāmatvedībā tiek uzskaitīts produktu daudzums pēc pavaddokumentiem un pēc sertificētu inspektoru veiktajiem mērījumiem. Atkarībā no temperatūras produktu daudzums mainās (tas netiek svērts, bet aprēķināts pēc formulas). Krājumu daudzuma samazināšanās vai palielināšanās noteiktu % robežās uzņēmumu finansiāli neietekmē. Vai pietiek ar uzskaiti pēc dokumentiem un pēc faktiskajiem daudzumiem, vai arī nepieciešami paskaidrojumi par svārstībām pēc katra mēneša inventarizācijas? Vai ārpusbilances krājumiem ir obligāti jānosaka dabīgā zuduma norma?