Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu parādījusies tendence, ka klienti – fiziskās personas – nevēlas sniegt savus datus – personas kodu un deklarēto adresi, kas ir obligāts rekvizīts grāmatvedības dokumentu noformēšanai. Vai un kādos gadījumos SIA drīkst attaisnojuma dokumentā un nodokļa rēķinā  nenorādīt fiziskās personas datus? Un ko darīt, ja fiziskā persona tomēr atsakās sniegt šo informāciju?