Labdien! Uzņēmums saņem no piegādātāja rēķinu par bonusa piešķiršanu par apjomu 2011. un 2012. gadā. Vai šis saņemtais bonuss samazina izdevumus, vai palielina ieņēmumus? Vai tas jāatspoguļo arī 2011. gadā? Ja jā, tad kā? Paldies!