Sabiedrība “X” pērk sabiedrības “Y” kapitāldaļas. “Y” kapitāldaļu vērtība ir 2800 eiro, bet “X” tās iegādājas par 1000 eiro. Vai jāveic aktīvu pārvērtēšana? Kādi būtu sabiedrības “X” grāmatojumi?