2019.gadā tiek izmaksātas dividendes par 2018.gadu, iesniegta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija, aprēķināts un samaksāts UIN. Sabiedrības grāmatvedībā veikts grāmatojums:

  • D Norēķini par UIN (bilances konts),
  • K Banka.

Kā gada beigās šis samaksātais UIN jāparāda bilancē? Kā slēgt kontu “Norēķini par UIN”?