Debitoru sastāvā ir daudz fizisku personu parādi, summas nav lielas – līdz 100 eiro. Vai grāmatvedības uzskaitē var veidot uzkrājumu kopsummā, bet atšifrējumus glabāt atsevišķi ("Excel" tabulā vai grāmatvedības izziņas formātā)?