Vai veselības apdrošināšanas polises izmaksas (par periodu no janvāra līdz decembrim) personai, ar kuru uzņēmums pārtrauc darba attiecības februārī, ir uzskatāmas par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām? Tātad, polise ir par šo gadu. Un darbinieks strādāja līdzi š.g. 21.februārim.