Uzņēmums darbiniekam kompensē ceļa izdevumus no dzīvesvietas uz darbu un atpakaļ, attiecinot šos izdevumus uz personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem. Vai uzņēmumam šie darbinieka ienākumi ir jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā? Ja ir, tad kāds kods jānorāda, vērtējot šo jautājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa puses?