Pēc līguma par preces izgatavošanu noslēgšanas Latvijas uzņēmums izraksta avansa rēķinu, kuru ārvalstu darījuma partneris samaksā 01.03.2016., ieskaitot bankas eiro valūtas kontā 2000 GBP. Komercbanka (KB) par ienākošo maksājumu ietur komisiju - 2,36 GBP. (Latvijas Bankas (LB) kurss - 0,778, KB kurss – 0,788). Tālākās darbības:

  • 02.03.2016. uzņēmums veic valūtas konvertāciju uz eiro atlikušai summai - 1997,64 GBP (LB kurss - 0,7741; KB kurss - 0,787).
  • 23.03.2016., izmantojot transporta pakalpojums, preci nosūta uz Lielbritāniju (izkraušana notiek 24.03.2016.).
  • 26.04.2016. uzņēmums izraksta pavadzīmi, kurā norāda pilnu summu par preci –  6000 GBP, samaksātais avanss ir 2000 GBP, līdz ar to atlikusī summa, - 4000 GBP. Rēķinā norāda arī maksājamo summu eiro (aprēķinot pēc LB kursa, kas ir 0,77483) – 5162,42 EUR.
  • 25.05.2016. uzņēmuma bankas kontā tiek ieskaitīta pavadzīmē norādītā summa – 4000 GBP. Komercbanka ietur komisiju, kas ir 2,30 GBP. Atlikumu - 3997,70 GBP - tajā pašā dienā konvertē uz eiro (LB kurss - 0,75925, KB kurss - 0,773).

Vai darījums ir noformēts pareizi? Kā pareizi šo darījumu grāmatot? Vai ir nepieciešams atsevišķs konts ārvalstu valūtai (GBP)?