Darba devējs koplīgumā vienojas par degvielas izdevumu apmaksu darbinieka braucienam ar privāto automašīnu no vienas mazpilsētas uz otru, katru darba dienu 80 kilometrus. Sabiedriskais transports, protams, kursē, bet ne tik bieži un ne tajos laikos, kas sakrīt ar darba laika sākumu un beigām. Kas tad īsti ir izmaksas par degvielu, ja tās kompensē vai apmaksā darba devējs: saimnieciskās darbības izdevumi, personāla ilgtspējas izdevumi vai personīgais labums darbiniekam, kas jāapliek ar darbaspēka nodokļiem?