SIA sagatavoja projektu nedzīvojamo telpu, kuras paredzēts izmantot saimnieciskajā darbībā, celtniecībai. Visi izdevumi, kas radās projekta sagatavošanas posmā, tika iegrāmatoti kontā 1240 "Nepabeigtā celtniecība". Tā kā projekta apstiprināšanas termiņi tika nokavēti, sabiedrība nolēma, ka sākt visu no jauna nebūtu izdevīgi, un būvlaukums tika slēgts, būvdarbus tā arī neuzsākot. Kā šādā situācijā pareizi norakstīt konta 1240 izdevumus?