Sabiedrība grib nosūtīt preču paraugu firmai, kura atrodas un ir piereģistrēta Islandē. Noformējam rēķinu, norādot precei nulles vērtību, bet muitā prasa uzrādīt preču vērtību. Kā vispār pareizi nodot citai personai paraugus ar nulles vērtību?