Vairākas reizes uzdodot jautājumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par VID metodiskā materiāla ''Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā'' 39.piemēru par personiskā vieglā automobiļa izmantošanu saimnieciskās darbības vajadzībām, katru reizi tika saņemts atšķirīgs skaidrojums. Tādēļ vēlētos noskaidrot, vai VID metodiskā materiāla 39.piemērs ir aktuāls un pielietojams tieši tā, kā paskaidrots (protams, 80% aizvietojot ar 50%)? Vienā no saņemtajiem VID skaidrojumiem teikts, ka vienlaicīgi piemērs ir jāsaista ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11.5panta  6.daļu - ja saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj 70% no degvielas vērtības, tad priekšnodoklī atskaita 50% no summas, kas iekļauta saimnieciskās darbības izdevumos (kas sanāk 35% no priekšnodokļa) Ja tā ir, tad kā un vai metodiskais materiāls ir pielietojams?