Sabiedrība Patentu valdē reģistrē vairākas preču zīmes. Reģistrācijas izmaksas par katru no tām ir 176 eiro. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 29.panta 2.daļā teikts, ka tikai par atlīdzību iegūtas tiesības drīkst norādīt postenī “Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības”. Vai minēto preču zīmju reģistrēšana atbilst likumam un vai tās var uzskaitīt nemateriālo ieguldījumu sastāvā? Vai tomēr preču zīmju reģistrācijas izmaksas uzreiz jānoraksta izdevumos?