Vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājam ir jārēķina uzkrājumi atvaļinājumiem? Darbinieks nav izņēmis atvaļinājumu, piemēram, 3 gadus, vai gada pārskatā ir jābūt uzkrājumiem par visiem 3 gadiem, vai tikai par aktuālo gadu, par kuru sastādīts gada pārskats?