Uzņēmuma īpašnieks (ir arī uzņēmuma darbinieks) ar savu personisko automašīnu dodas komandējumā uz ārvalstīm. Ir sagatavots automašīnas nomas līgums un ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Komandējuma laikā tiek saņemti čeki par degvielas, mielasta – tikšanās ar klientiem –, viesnīcas, komandējuma naudas, automašīnas stāvvietas, prāmja biļetes u.c. izmaksām. Vai visus šos attaisnojuma dokumentus var norādīt izdevumu daļā? Uz kuriem dokumentiem attiecas likumdošanas normas par 30%?