Vai saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 8.panta 2.daļas 7.punktu un 4.daļas 3.punkta b) apakšpunktu personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem drīkst pieskaitīt arī sporta halles kā uzņēmuma aktīva ikmēneša nolietojuma vērtību? Kādi izdevumi šo normu izpratnē klasificējami kā izdevumi saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem? Kādi sporta halles uzturēšanas izdevumi iekļaujami ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē saskaņā ar UIN likuma 8.panta 2.daļas 6.punktu? Piemēram, sporta hallei ir ikmēneša komunālie un telpu uzkopšanas izdevumi, kā arī sīkie un kosmētiskie remonti – durvju maiņa u.tml.