Zemnieku saimniecība (ZS), kas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja, iegādājas vieglo auto (nav reprezentatīvais), izmantojot operatīvo līzingu. ZS atskaita pievienotās vērtības nodokli (PVN) 50% apmērā kā PVN priekšnodokli no pirmās iemaksas, bet 50% no veiktās iemaksas noraksta kā izdevumus. Vai atlikusī summa un PVN ir personīgie, dividendēm pielīdzināmie izdevumi, kas jāuzrāda UIN deklarācijā un par ko jāmaksā UIN? Vai līzinga maksājumu 50% apmērā drīkst apmaksāt no ZS konta, bet pārējo daļu – no personīgajiem ieņēmumiem?