Uzņēmums iegādājas “Venden” dzeramo ūdeni birojam. Vai šie ir saimnieciskās darbības vai reprezentācijas izdevumi? Vai tos var attiecināt pilnā apmērā uz izdevumiem?