Uzņēmums pieņēma darbā ārzemnieku, kam tika noformēta darba vīza tajā brīdi, kad darbinieks vēl nebija ieradies Latvijā. Lai noformētu darba vīzai nepieciešamos dokumentus, darba devējs devās uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Dokumentu noformēšanas procesā bija jāiesniedz arī dzīves vietas īres līgums, kas radīja darba devējam netiešu pienākumu nodrošināt darbinieku ar dzīves vietu. Vai izdevumi par dzīves vietu uzskatāmi par nesaimnieciskiem izdevumiem, kas apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?