Uzņēmums nodarbojas ar tabakas un alkohola mazumtirdzniecību. Tiek rīkots divu dienu pasākums, kuru apmeklēs tikai aicināti klienti un sadarbības partneri. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajām precēm un veikt to degustāciju. Pasākuma rīkošanai tiek nomātas telpas, dažāda veida aprīkojums, pasūtīts ēdiens, pieaicināts pasākuma vadītājs. Pasākumā paredzēti konkursi un balvas. Dažiem viesiem tiek apmaksāta viesnīca. Vai šos izdevumus var tieši attiecināt kā saimnieciskās darbības izdevumus vai tomēr tie ir reprezentācijas izdevumi?