Uzņēmumam, kas ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pieder privāta teritorija, kurai ir uzlikta sēta. To apsargā apsardzes kompānija, bet papildus apsardzei teritoriju apsargā arī suns, kuram tiek pirkta barība, veiktas pārbaudes pie veterinārārsta. Vai uzņēmums šādus izdevumus var definēt kā saimnieciskās darbības izdevumus un par tiem atskaitīt priekšnodokli?