Esam sabiedrība Latvijā, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu izdevējam ir jānodod obligātie iespieddarbu eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB). Nododot obligātos eksemplārus, tiek sagatavota pavadzīme ar 0 vērtību (Obligāto eksemplāru likuma 4.panta 2.daļā noteikts, ka obligātos eksemplārus LNB saņem bez maksas). Vai preču pašizmaksa  būtu jāattiecina uz ziedojumiem vai tā attiecināma uz saimniecisko darbību? Kā šādā situācijā rīkoties ar PVN?