Latvijā reģistrēta sabiedrība sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus pasūtītājiem (juridiskām personām) ārpus Latvijas teritorijas. Līgumos ar pasūtītājiem noteikta dienas/stundas tarifa likme par pakalpojumiem un atrunāts, ka gadījumā, ja pasūtītājs vēlas, lai konsultants sniegtu šos pakalpojumus uz vietas, tas apmaksā konsultanta izdevumus saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem par komandējumu izdevumu kompensāciju. Pārsvarā visas pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” prasībām, bet ir būtiska atšķirība – pasūtītājam nav tāda termina kā "dienas nauda", un tas maltīšu izdevumus kompensē, balstoties uz čekiem, kam noteikti limiti. Pēc darba brauciena izdevumi, kurus pasūtītājs piekrīt apmaksāt, ir kompensējami. Mēs izrakstām izdevumu kompensācijas rēķinu (izdevumu un ieņēmumu summas ir vienādas), bet ko darīt, ja kompensējamās summas atšķiras? Piemēram, dienas nauda konkrētajā valstī ir 290 eiro, bet pusdienu čeki ir par 250 eiro, vai arī dienas nauda ir 290 eiro, bet pusdienu čeki – par 350 eiro?