2019.gada 29.novembrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. Kādas izmaiņas tie paredz?