Lai grāmatvedībā varētu pareizi uzskaitīt pētniecības un attīstības pasākumus, galvenais ir saprast, kas ir “pētniecība” un kas – “attīstības pasākumi”, kāda veida attīstības pasākumi un izmaksas pastāv un vai attīstības izmaksas ir jākapitalizē vai ne. Izskatīsim lasītāja jautājumu!