Uzņēmuma vadītājam bija steidzami jānogādā dokumenti potenciālā klienta birojā, tādēļ viņš novietoja automašīnu autostāvvietā, neveicot priekšapmaksu par pakalpojumu (ja dokumenti nebūtu nogādāti laikā, uzņēmums zaudētu iespēju piedalīties iepirkumā). No sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" saņemts paziņojums par nesamaksātu autostāvvietas lietošanu, piemērojot pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā, proti, 53 EUR (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā - 9,20 EUR). Vai izdevumi par konkrētās autostāvvietas pēcapmaksu ir uzskatāma par izdevumiem, kas saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību? Vai PVN šajā gadījumā ir atskaitāms kā priekšnodoklis?