Uzņēmuma darbinieki bija nosūtīti darba braucienā uz Zviedriju, izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas. Atgriežoties, darbiniekiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. To nevar veikt deklarētajā dzīves vietā, jo tur dzīvo arī citi, kuriem nav jāievēro pašizolācija. Uzņēmums vēlas nodrošināt un apmaksāt šo 14 dienu pašizolācijas vietu. Kā pareizi klasificēt izdevumus:

  • ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi,
  • personāla ilgstspējas pasākumu izdevumi
  • vai tomēr personificējami un apliekami ar darba spēka nodokļiem?