Uzņēmums darbiniekam kompensē ceļa izdevumus no dzīvesvietas uz darbu un atpakaļ, attiecinot šos izdevumus uz personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem. Vai uzņēmumam šie darbinieka ienākumi ir jānorāda paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām un jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā? Ja ir, tad kāds kods jānorāda?